Mökkiläisille

Tällä sivulla kerrotaan tärkeitä ja keskeisiä asioita yhdistyksen jäsenille. Lisäksi vuosittain postitetaan jäsenistölle Kevätkirje, jossa on kerrottu mm. toimihenkilöiden yhteystiedot ja tulevan kesän talkoiden ja tapahtumien ajankohdat sekä milloin kullakin mökillä on saunanlämmitys- ja vessojen siivousvuorot. Lisäksi ajankohtaisista asioista tiedotetaan alueen ilmoitustaululla.

Toivomme mahdollisimman monen mökkiläisen osallistuvan yhdistyksen toimintaan. Osallistumalla yhteisiin tapahtumiin ja talkoisiin ylläpidämme alueen viihtyisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Yhdessä toimimalla pidämme yhdistyksen virkeänä ja elävänä, eikä työtaakka kasva kenellekään liian suureksi. On myös tärkeää muistaa kunnioittaa naapureita ja omalla toiminnallaan ylläpitää naapurisopua jokaisen omalta osaltaan.

Talkootyövelvoite:

Jokaisen mökkiläisen velvollisuutena on osallistua alueen kunnossapitämiseen. Siksi jäsenillä on talkootyövelvoite, joka on kuusi talkootyötuntia/vuosi. Työvelvoite on 48 €:n arvoinen (= talkoomaksu). Sitä pienennetään tehtyjen talkootuntien määrällä 8 €/tunti. Vuosittain pidetään kevätkauden alkaessa alueen kevätsiivoustalkoot sekä keskusmajan- ja saunansiivoustalkoot. Myöhemmin kesällä on niittotalkoot. Talkoiden tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan kevätkirjeessä ja ilmoitustaululla.

Tämän lisäksi talkootyötä voi tehdä tekemällä muuta kunnossapito- ja siistimistyötä yhteisillä alueilla. Yhdistyksen huolehdittavana on alueen ruohokenttien hoito ja ruohonleikkaajia kaivataan! Yhdistyksen ruohonleikkurin avaimen voi pyytää huoltovastaava Matti Vaittiselta tai sihteeriltä.

Myös tapahtumatoimikunnalta voi kysyä tarvitsevatko he apua tapahtumien järjestämisessä.

Vesi:

Alueen vedenjakelu on järjestetty maan pintaan asennetulla kesävesijohtoverkostolla. Vesijohdot avataan kelien mukaan keväällä toukokuun aikana ja suljetaan lokakuun ensimmäisellä viikolla. Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan vuosittain ilmoitustaululla. Seuratkaa ilmoitustaulua ja tarkastakaa, etteivät vesijohdot ole vahingoittuneet talven aikana. Tonttiliittymän omistajat: KEVÄÄLLÄ SULKEKAA TONTILLANNE OLEVAT HANAT talven jäljiltä ENNEN kuin alueen vesiverkko avataan. Tämä siksi, että kun alueen päävesijohto avataan, niin avoimista hanoista syöksyy vettä pitkin pihaa. SYKSYLLÄ taas omat tonttihanat on avattava päävesijohdon sulkemisen jälkeen hanojen jäätymisen ja särkymisen välttämiseksi.

Tonttiliittymien korjaukset ovat liittymän haltijan vastuulla. Käytäväverkostokorjaukset maksaa kaupunki. Jos tonttiliittymässäsi tai käytäväverkostossa on putkivika, ilmoita siitä välittömästi huoltovastaava Matti Vaittiselle. Mikäli et putkivian yllättäessä tavoita Matti Vaittista,soita Joensuun Veden vikapäivystysnumeroon 013 337 3599, vikapäivystys toimii 24/7. Päivystysnumero löytyy myös googlaamalla 'Joensuun vesi päivystys'.

Vesijohtoverkoston vedensulkuhana on Puistotien pohjoispäässä Iirispolku 2 tontin kohdalla. Se on merkitty rastilla alueen karttoihin.

Keskusmajan lämmintä vettä ei ole tarkoitettu mökkikäyttöön. Pyykin ja astioiden pesu yhteistiloissa sekä mattojen pesu verkostovedellä on kielletty. Vältä myös nurmikoiden kastelua verkostovedellä.

Jätehuolto: Kesällä 2021 otetaan käyttöön jätteiden lajittelu; erikseen laatikot muoville, metallille, lasille, paperille ja kartongille. Tarkempi päivitys asiasta tulee keväällä.

Jätehuoltomääräysten mukaan puutarhajätteiden kompostoinnin on tapahduttava kestävästä materiaalista esim. muovista tai puusta valmistetussa kannellisessa säiliössä. Siinä tulee olla pohja tai suojaverkko, joka estää haittaeläinten pääsyn kompostiin. Elintarvikejätteiden kompostoinnin tulee aina tapahtua lämpöeristetyssä kompostorissa.

Jätteet, joita ei voi kompostoida omalla tontilla, kootaan yhteiselle keräilypaikalle kylttien osoittamiin kasoihin seuraavasti:

  • juurakkokasaan isot puiden ja pensaiden juurakot sekä paksut puiden oksat
  • oksakasaan muut puiden ja pensaiden oksat
  • kompostikasaan maa-ainekset, lehdet, heinät yms. (ei ruokajätteitä rottavaaran vuoksi!)
  • sekajäteastioihin pienet sekajätteet.

Rakennusjätteet, huonekalut, koneet, tynnyrit, ongelmajätteet jne. on jokaisen itse vietävä kaatopaikalle tai kierrätykseen. Rautakaupat ottavat ilmaiseksi vastaan kotitalouksilta pieniä määriä esim. kestopuuta.

Kaupungissa järjestetään keväisin myös yleinen ongelmajätekeräys, jolloin ongelmajätteitä voi viedä ilmaiseksi tiettynä päivänä ilmoitetuille kiertäville keräyslavoille. Seuraa paikallisia sanomalehtiä. Ongelmajätekeräys on yleensä ollut touko- tai kesäkuussa ja lähin keräyspiste on ollut uimahalli Vesikon vieressä alle kilometrin päässä alueeltamme.

Lähin kiinteä yleinen Rinki Eko –kierrätyspiste kotitalouksille on myös uimahalli Vesikon vieressä. Sinne voi viedä lehdet, pahvit sekä kartongit, lasit ja metallit. Lisäksi puhtaat ja ehjät vaatteet voi jättää UFF:n keräyslaatikoihin muovipussiin pakattuna.

Autoilu ja pysäköinti:

Alueen viihtyisyyden ja turvallisuuden takaamiseksi alueella on sallittu vain huolto- ja sairausajo. Siirrä autosi välittömästi tavaroiden purkamisen ja lastaamisen jälkeen pysäköintipaikalle, jotta kujalla liikkuminen olisi esteetöntä. Pysäköiminen kujilla on kielletty. On erittäin tärkeää, että pelastusajoneuvot pääsevät tarvittaessa esteettömästi ja nopeasti liikkumaan alueella. Sairauskohtaus tai tapaturma voi yllättää kenet tahansa ja silloin ei kaivata ylimääräisiä hidasteita avun saamiselle.

Alueella on kaksi virallista pysäköintipaikkaa: toinen Heinäpurontien varrella Botaniaa vastapäätä ja toinen jätehuoltoalueen vieressä, käynti Linnunlahdentieltä raviradan parkkipaikan vastapäätä. Keskusmajan piha ja Puisto- ja Huoltoteiden varsilla olevat levennykset eivät ole autojen pysäköintiä varten.

Erityisesti keväällä kelirikon aikana on tärkeää välttää autolla ajoa puutarha-alueen käytävillä, koska pehmeät käytävät rikkoutuvat koko kesäksi.

Kerro autoilua ja pysäköintiä koskevat ohjeet myös vieraillesi.

Autojen peseminen puutarha-alueella on kielletty.

KORONATILANNE VAIKUTTAA EDELLEEN KAIKKEEN TOIMINTAAN, SIVUA PÄIVITETÄÄN KEVÄÄLLÄ 2021 SAUNAN, WC-TILOJEN, SUNNUNTAIKAHVIEN JA MUIDEN TAPAHTUMIEN OSALTA.

 

Sauna:

Yhdistyksen rantasauna on tarkoitettu yhdistyksen jäsenille perheineen sekä heidän henkilökohtaisille vierailleen. Sauna lämpiää kesäkuun alusta elouun loppuun keskiviikkoisin ja lauantaisin. Syyskuussa sauna lämmitetään vain lauantaisin. Tarkat päivämäärät ja lämmitysvuorot kerrotaan vuosittain kevätkirjeessä sekä huoltorakennuksen varastossa olevassa listassa. Kylpemisajat ajat ovat kesä-elokuussa klo 17 - 20 ja syyskuussa klo 17 - 19.

Kukin mökki vastaa vuorollaan saunan lämmityksestä ja loppusiivouksesta. Mikäli listan mukainen lämmitysvuoro ei sovi sinulle, hanki sijainen tai sovi vuoron vaihtamisesta toisen mökkiläisen kanssa. Lämmitys- ja siivousohjeet löytyvät saunakassista sekä saunan seinältä. Saunakassia säilytetään huoltorakennuksen varastossa. Lämmittäjä palauttaa aina lämmitysvuoronsa jälkeen saunakassin huoltorakennuksen varastossa olevaan punaiseen postilaatikkoon ja saunalta tuomansa kylpijöiden nimilistat vihreään postilaatikkoon. Varastoon pääsee vessan avaimella.

Saunan hinta on 3 €/kerta jäsen/perheenjäsen ja 5 €/kerta muut vieraat. Kylpijät merkitsevät nimensä ja vieraansa selkeällä käsialalla saunalla olevaan listaan. Saunalasku lähetetään jäsenille syksyllä kauden päätyttyä. Satunnaiset ulkopuoliset vieraat maksavat maksun lippaaseen ja kirjaavat nimensä myös listaan.

Muista hoitaa sijainen ellet itse pääse lämmittämään omalla vuorollasi. Anja Jalkanen on lupautunut tarvittaessa lämmittämään saunaa korvausta vastaan, sovi asiasta suoraan Anjan kanssa.

 

Kylpemisajat:

Huom! Sauna suljettu 2020 korona-viruksen vuoksi, ei siis saunavuoroja toistaiseksi.

Kesä - elokuussa keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 17 - 20.

Syyskuussa lauantaisin klo 17 - 19.

Suihku- ja wc-tilat:

Huom! Korona-viruksen vuoksi vain 1 wc on käytettävissä toistaiseksi, käyttö vain omalla vastuulla, ei vuorolistan mukaisia siivousvuoroja, kunnes toisin ilmoitetaan. Siivous on hoidettu poikkeuksellisesti, mikäli aiot käyttää wc:tä poikkeustilanteen aikana, ota yhteyttä Ari Lehtiseen.

Keskusmajan naisten wc on käytössä ympäri vuoden ja miesten wc touko - lokakuun ajan. Huoltorakennuksen wc:t avataan keväisin ja suljetaan syksyisin samalla kun alueen kesävesijohtoverkosto avataan ja suljetaan.

Suihku on käytettävissä yleensä vapulta syyskuun loppuun. Suihku maksaa 1€/6 minuuttia ja toimii vain euron kolikolla.

Vessojen ja suihkutilan siivous hoidetaan myös vuorolistan mukaan, kukin mökki viikko kerrallaan ajalla noin 1.5. – 31.10. Mikäli siivousajankohta ei sovi sinulle, hanki sijainen tai sovi vuoronvaihto toisen mökkiläisen kanssa. Siivousvuorolaisen vastuulla on huolehtia pyyhkeiden puhtaudesta ja wc-paperin riittävyydestä. Yhdistys kustantaa wc-paperit. Puhtaita vaihtopyyhkeitä, siivoustarvikkeita ja wc-paperia säilytetään huoltorakennuksen varastossa. Sama avain käy kaikkiin siivouskohteisiin sekä varastoon.

Saunan lämmitystä ja vessojen siivousta ei lasketa talkootyöhön.

Tilojen yksityiskäyttö:

Yhdistyksen jäsen voi hakemuksesta käyttää pientä korvausta vastaan omiin perhejuhliin ja vastaaviin tilaisuuksiin Keskusmajaa ja saunaa. Tilat varataan kirjallisella hakemuksella, joka toimitetaan sihteerille tai puheenjohtajalle. Hakemuslomakkeen voi noutaa huoltorakennuksen varastosta tai tulostaa yhdistyksen verkkosivulta.

Keskusmajan käyttökorvaus on 30 €/vuorokausi. Yksityissaunan käyttökorvaus on 20 €/sauna. Mikäli molemmat saunat ovat käytössä, niin 40 € yhteensä.  Maksu on suoritettava yhdistyksen tilille etukäteen. Hakija vastaa itse tilojen siisteydestä ja loppusiivouksesta. Yksityissaunan varaaja huolehtii itse saunan lämmityksestä sekä loppusiivouksesta.

Tiloja ei vuokrata ulkopuolisille.

Alueen yleinen siisteys:

Tontit on pidettävä siisteinä, ruohot ja pensasaidat leikattava säännöllisesti. Pensasaidat leikataan heinäkuun puoliväliin mennessä, katujen puoleiset aidat enintään 2 metrin ja muut aidat enintään 1,5 metrin korkuisiksi.

Mökkiläisen kuuluu huolehtia myös oman tonttinsa rajan ulkopuolisen alueen siisteydestä aina kolmen metrin päähän omasta rajastaan. Katuihin ja puistoalueisiin rajoittuvien tonttien mökkiläisten on ajettava ruoho ja leikattava pensasaidat myös kadun puolelta. Tätä ei lasketa talkootyöksi.

Kaikki haravointi- ja ruohonleikkuujätteet sekä risut ja oksat on ehdottomasti joko kompostoitava omalla tontilla tai vietävä alueen virallisiin kompostikasoihin, niistä EI SAA tehdä kasoja lähialueille.

Alueen ja tonttien siistinä pitäminen on erittäin tärkeää paitsi yleisen viihtyisyyden kannalta myös lehtokotiloiden ja muiden herkästi leviävien tuholaisten sekä vieraslajien torjumisen kannalta.

Vuosittaiset maksut yhdistykselle:

Yhdistykseen liittymismaksu on 100 €, jäsenmaksu on 100 €/vuosi (sisältää käyttöveden) ja perhejäsenmaksu 20 €/vuosi. Yhdistys toivoo, että yhteisten kulujen kattamiseksi perhejäseneksi liityttäisiin, mikäli mökkiä käyttää vakituisesti varsinaisen jäsenen lisäksi myös muita täysi-ikäisiä henkilöitä. Perhejäseneksi liitytään hakemalla perhejäsenyyttä yhdistykseltä.

Sunnuntaikahvit:

Sunnuntaikahvit järjestetään kesällä 2020 siten, että kukin kuja on vuorollaan vastuullinen sunnuntaikahvien järjestäjä. Vuorot on sovittu seuraavasti:

28.6.   Koronatilanteen vuoksi sunnuntaikahveja ei tod.näk. tulla järjestämään kesällä 2020

5.7.   

12.7. 

19.7  

26.7. 

2.8.   

Kukin kuja järjestää kahvituksen keskenään sopimallaan tavalla ja on vastuussa siitä, että kahvit tulevat järjestetyksi. Yhdistys kustantaa kahvit, teet, sokerit ja servetit. Kuja järjestää muun tarjoilun ja huolehtii loppusiivouksen sekä kassan tilittämisen. Kahvi/tee ja kahvileipä maksavat 5 €. Sunnuntaikahvien järjestämisestä ei tule talkootunteja. Keskusmajan avain sunnuntai-kahvien järjestämistä varten kierrätetään vuorojärjestyksessä. Sunnuntaikahvit ovat kaikille avoimet.

Tarjoiluja keskusmajalla.

Yhdistyksen toimintaa pyöritetään vapaaehtoisvoimin, joten ennakkosuunnitelmista huolimatta, muutokset tapahtumiin ovat mahdollisia.

Vasta kesäisin sauna herää talviuniltaan.