Vedet on katkaistu

29.9.2019

Kesävesijohto järjestelmä on suljettu talven ajaksi.

Tonttiliittymän omistajat: SYKSYLLÄ tonttihanat on avattava päävesijohdon sulkemisen jälkeen hanojen jäätymisen ja särkymisen välttämiseksi.

KEVÄÄLLÄ SULKEKAA TONTILLANNE OLEVAT HANAT talven jäljiltä ENNEN kuin alueen vesiverkko avataan.